Thứ Hai, Tháng Sáu 5, 2023
[vc_text_separator title=”SẢN PHẨM TIÊU BIỂU”][featured_products per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=””][vc_text_separator title=”SẢN PHẨM BÁN CHẠY”][best_selling_products per_page=”4″ columns=”4″]
[product_categories orderby=”” order=”” columns=”1″ ids=”13, 16, 39, 69, 71, 176, 179″]
[vc_text_separator title=”SÁP VUỐT TÓC”][vc_text_separator title=”BY VILAIN” title_align=”separator_align_left” align=”align_left”][product_category per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=”” category=”by-vilain”][vc_text_separator title=”JACK THE SNIPPER” title_align=”separator_align_left” align=”align_left”][product_category per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=”” category=”jack-the-snipper”][vc_text_separator title=”BLUMAAN” title_align=”separator_align_left” align=”align_left”][product_category per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=”” category=”blumaan”][vc_text_separator title=”REUZEL POMADE” title_align=”separator_align_left” align=”align_left”][product_category per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=”” category=”blumaan”]