Thứ Ba, Tháng Hai 25, 2020

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

[featured_products per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=””]

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

[best_selling_products per_page=”4″ columns=”4″]
[product_categories orderby=”” order=”” columns=”1″ ids=”13, 16, 39, 69, 71, 176, 179″]

SÁP VUỐT TÓC

BY VILAIN

[product_category per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=”” category=”by-vilain”]

JACK THE SNIPPER

[product_category per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=”” category=”jack-the-snipper”]

BLUMAAN

[product_category per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=”” category=”blumaan”]

REUZEL POMADE

[product_category per_page=”4″ columns=”4″ orderby=”” order=”” category=”blumaan”]